Spraylimboks (500 ml)

Basert på 24 omtaler
Skarp pris

Spraylim på boks

500 ml sprayboks med spraylim.

Nå kan du få lim i sprayboks, som gjør arbeidet enklere og raskere når limet skal fordeles på større flater. Spraylimet kan brukes og fester seg godt til en lang rekke forskjellige overflater. 

Spraylim med justerbar spraybredde

Mengden lim kan justeres på spraylimmunnstykket

Temperaturbestandig fra -20°C til +60°C

 

 


189 kr.

Klarna
Bring Pakkeboks 199 kr.
Bring - Levering til bedrift 249 kr.
Bring Hjemlevering (Opp til 35 kg ) 249 kr.

Les mer om levering
  • Spraylim med justerbar spraybredde
  • Mengden lim kan justeres på spraylimmunnstykketSpraylim på boks

500 ml sprayboks med spraylim.

Nå kan du få lim i sprayboks, som gjør arbeidet enklere og raskere når limet skal fordeles på større flater. Spraylimet kan brukes og fester seg godt til en lang rekke forskjellige overflater. 

Spraylim med justerbar spraybredde

Mengden lim kan justeres på spraylimmunnstykket

Temperaturbestandig fra -20°C til +60°C

 

 Modell/varenr.: ADA-01360
EAN: 4049521000171
Vekt (kg) 0,7

Spesifikasjoner

 

Instruksjoner for bruk:

1. Rist boksen før bruk og spray med en avstand på ca 15-30 cm på et rent og tørt underlag (på den ene siden).
For porøse overflater kan en tosidig påføring være nødvendig.
2. La det påførte limlaget tørke (i ca. 10 minutter), avhengig av overflatetilstand og temperatur, til ingen 
flere tråder dukker opp når du dupper fingeren.
3. Etter tørketiden, plasser delene og sett dem sammen mens du bruker et fast trykk.
4. Etter hver bruk, snu boksen opp ned og spray i 2 sekunder for å forhindre at dysen blokkerer seg.


FARE:

Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: kan burst ved oppvarming. Giftig for vannlevende liv med langvarige effekter. Beholde 
vekk fra varme overflater, varme, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Ikke røyk under bruk. Ikke spray mot 
en flamme eller annen tennkilde. Ikke stikk hull i eller brenn boksen, selv etter bruk. Unngå utslipp til miljøet. Beskyttet fra 
direkte sollys og ikke utsett for temperaturer høyere enn 50°C/122°F. Kast dette materialet og dets beholder på en
innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.


Andre farer:

Ved utilstrekkelig ventilasjon og/eller ved bruk kan det bygges opp brennbare og/eller eksplosive blandinger.
Det enkle og raske limet fra en sprayboks for store overflater. Den binder mange typer materialer. Spesielt designet for 
langvarig, ekstra sterk liming av grove og ujevne overflater som papir, papp, filt, stoff, plastikk uten plast
folier, skum, polstring, stivt skum med hverandre og seg selv; så vel som på wood , glass, metall, keramikk (ideelt for å lage 
etuier og bokser). Mengden lim kan justeres (høy/middels/lav) med en spesialventil. Avhengig av materialet, en 
område på opptil 4 m² kan limes sammen. Temperaturbestandig fra -20°C til +60°C.


Bruksområder:

Spesielt godt egnet for liming av:
Filt, PVC-folie, syntetisk lær, tepper
Plast, papp
Skum og skumgummi
Isolasjonsmaterialer, fleksibelt skum
Vinyl, skinn
Gummi, samt metall og wood
Polstring