Produkter

Stagebox

Henter produkter

preload spinner
STATUS
Vis mer 

Stagebox

En stagebox er et robust metalhus, som anvendes i studiet og på scenen som bindeledd mellom mikseren og musikerne.

Det kan sluttes til flere mikrofoner og annet lydutstyr til multikablet og den fungerer der med som en forlengelse av de instrumentkabler som anvendes.

Stageboxen med multikablet gjør det mulig for mikseren å være plasert lengre borte fra scenen eller musikerne i studiet, men gjør det samtidig enkelt når tilslutningene er samlet ét sted.

Stageboxen er typisk montert med mellom 16 og 32 XLR hunstikk. Alle mikrofoner og musikkinstrumenter tilsluttes stageboxen og multikablet forbinder boksen til mikseren.

Man ser ofte stageboxe med 4 - 8 XLR-hanstikk montert, det er såkalte returns.

Disse returns gjør det mulig å sende linesignaler retur fra mikseren opp til medhøret (monitor) på scenen, eller til en seperat mikser som der fra styrer medhøret på scenen.

Det vil i mange tilfeller være tilrådelig å anvende en aktiv eller passiv linedriver, også kalet DI-box, til å balansere og evt. forsterke signalet mellom scene og mikser.

Trådløse sendere fra mikrofon eller gitar, kan med fordel tilsluttes stageboxen.