Produkter

Henter produkter

preload spinner

Konferansemikrofoner

Se også våre møtemikrofoner

STATUS
Vis mer 

Konferansemikrofoner

Konferansemikrofoner er ytterst anvendelige ved konferanser og større møter. Ved å installere mikrofonene sikrer du, at alle blir hørt samtidig med at du sparer tid ved ikke å skulle sende en vanlig mikrofon rundt mellom deltakerne. Mikrofonene kan brukes med alle de gjengse programmer og videoservices som Skype, Google Meet, Google Hangout, Zoom, Facetime osv. Hvis du holder hjemmemøte, videomøte, konferansemøte, videoanrop, onlinemøte eller lignende, er en god mikrofon avgjørende for at alle hører hverandre klart og tydelig - ellers blir anropet raskt trettende.

Valget av konfarensemikrofon henger sammen med rommets størrelse

Valget av den riktige mikrofon avhenger av, hvor stort rommet er. I små gruppe- og møterum med opp mot 5-6 deltakere trenger man ofte slett ikke mikrofoner medmindre dere skal ha en videokonferanse eller ta opp møtet. Til det formålet kan dere med fordel velge en diskrË grenseflatemikrofon enten med eller uten kabel eller et par kondensatormikrofoner hengende fra loftet.

Har du et litt større møtelokale med plass til opp mot 30 mann, kan det være vanskelig for deltakerne å høre hverandre, hvis bordene står i en sirkel for at alle kan se hverandre. Skal man ha en videokonferanse i lokalet eller ta opp det det blir snakket om til f.eks. arkivet, er mikrofoner absolutt uunnværlige. Det vil være fornuftig å velge "svanehals-modeller" med enten en on-/off- eller mute-knapp, fordi det fort blir rotete, hvis det er flere mikrofoner tennt samtidig. Det kan være en fordel å velge panelmikrofoner, som har både bryter og svanehals.

Ser du etter mikrofoner til et større undervisningslokale med plass til opp mot 40 personer, vil bordene som regel være plasert med en foredragsholder, som taler til en rekke tilhørere, som alle ser mot vedkommende fra samme retning. For at de ikke skal anstrenge seg alt for mye for å høre, hva som blir sagt, er det ofte en god idé å velge en mikrofon og gjerne en modell med klips eller en av typen lavalier, så den kan settes fast på klærne. Du kan også velge et headset, som også vil kunne oppfange lyden, når taleren vender hodet bort fra tilhørene og mot skjermen. På en talerstol er det oftest en lydmessig fordel å plasere en "svanehalsmikrofon".

Hvis vi snakker helt store konferancesaler med plass til flere hundrede tilhørere, vil de samme råd som rett over oftest gjøre seg gjeldende. Du kan dog med stor fordel tilføye et lydanlegg, som kan forbedre taleforståelsen. Skal det være mulig for tilhørerne å stille spørsmål, er det viktig å huske mikrofoner til det formålet, slik at også de, som sitter på bakerste rad, kan følge med i, hva som blir sagt.

Hos SoundStoreXL får du professjonelle konferansemikrofoner og svanehalsmikrofoner, hvor du som ordstyrer hele tiden har mulighet for å styre, hvem som har ordet når, så det ikke blir kaos.

Hos SoundStoreXL har vi et stort utvalg av mange typer mikrofoner, se f.eks. vårt store utvalg av trådløse mikrofoner, headset-mikrofoner, USB-mikrofoner og videomikrofoner.

Mikrofon og akustikk henger sammen

Den viktigste ting rundt lyd i et konferanserom er en god akustikk. Akustikk kan ikke ses, men så absolutt høres; men på trass av, at den er så viktig, blir den av arkitekter og bygningsingeniører ofte underprioritert i forhold til et flott visuelt uttrykk. Et lokale med dårlig akustikk er forferdelig å jobbe, lytte og være tilstede i. Det er trettende for hjernen konstant å kompensere for den dårlige akustikk, hjernen bruker mye energi på rett og slett å lytte, og det er distraherende, og betyr raskt dårlig konsentrasjon. Det er jo viktige ting, som blir formidlet i et konferanse/møtelokale, så dårlig akustikk er på ingen måte befordrende.

Retningsbestemte- eller bord/panelmikrofoner

I en møtesituasjon rundt et bord vil det sannsynligvis være nok å henge et par loft-opphengte mikrofoner over bordet. For ikke å forsterke omgivelser og akustikken ekstra, vil den beste løsningen være å bruke retningsbestemte mikrofoner.

Bordmikrofonen har den fordel, at den bare forsterker, når den blir aktivert av sin bruker, og den er fokusert akkurat mot den som taler. Talen blir derfor presis og vellydende. I situasjonen med et seminar, en presentasjon eller et foredrag, hvor en eller flere talere skal forsterkes, er det flere løsninger. Den mest valgte og mest komfortable for taleren vil være en trådløs lavaliermikrofon, plasert i kragen eller ved brystlommen. Her kan det velges en retningsbestemt eller en ikke-retningsbestemt mikrofon. Den sidstnevnte lyder best og er mindre følsom overfor at taleren beveger hodet underveis. Men til gjengjeld krever den, at akustikken i rommet er god. Det kan også velges en håndholdt mikrofon eller en bordmikrofon på ledning, som begge vil gi en bedre lyd og forsterkning. Men til gjengjeld tar den opp en hånd hos taleren eller krever en fast plassering, noe som sjeldent foretrekkes. Så her er komfort og pragmatikk et valg, som ofte resulterer i den trådløse løsningen.

Det er hensigtsmessig å ha taleforsterkning i et møterom spredt jevnt utover rommet. Det kan være distraherende å se en person tale, men høre lyden fra en høyttaler, som befinner seg et annet sted i lokalet. Lokalitet og tilstedeværelse av høyttaleren blir lyttemessig mindre umiddelbar, hvis det brukes lofthøyttalere frem for vegghøyttalere. Lofthøyttaleren skaper et mere diffust lydfelt og det er mange ganger også enklere å plasere høyttalerne spredt jevnt utover rommet med en loftplasering.